Poradnik rolniczy – postępy w rolnictwie

Wsparcie dla współczesnego rolnictwa

innowacje

Rola grup operacyjnych we wdrażaniu innowacji w polskim rolnictwie

Rola grup operacyjnych we wdrażaniu innowacji w polskim rolnictwie

Aktualnie jednym z najłatwiej dostępnych i najpopularniejszych sposobów wejścia do grupy operacyjnej jest utworzenie konsorcjum. Środki unijne na rzecz działania takiej grupy i wdrożenia innowacji można pozyskać w działaniu Współpraca. W ramach tego działania tworzone są grupy operacyjne na rzecz innowacji, w ich skład muszą wchodzić co najmniej dwa różne podmioty należące do różnych kategorii wymienionych w rozporządzeniu Ministra, są to: rolnicy lub grupy rolników, posiadacze lasów, naukowcy, instytuty lub jednostki naukowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa, podmioty doradcze.

Przykłady funkcjonowanie grup operacyjnych EPI w Polsce

Na potrzeby powyższego działania zawiązało się do tej pory blisko 100 grup operacyjnych z czego co najmniej 9 jest w trakcie realizacji (według informacji podanej na stronie SIR prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie).

Konsorcjum Agrointegracja
Grupa EPI która prowadzi współpracę na rzecz poprawy efektywności produkcji bydła opasowego poprzez zastosowanie paszy objętościowej o wysokiej jakości otrzymywanej w okresie międzyplonu oraz poprzez uprawę kukurydzy po zbiorze międzyplonu jako alternatywny dochód i pasza objętościowa w gospodarstwach rolnych. Konsorcjum powstało w celu wsparcia współpracy biura doradztwa rolniczego z 6 rolnikami i przedsiębiorcą kategorii MSP. W projekcie prowadzone są prace rozwojowe dotyczące udoskonalenia usługi siewu kukurydzy z zastosowaniem uprawy pasowej z siewem w darń po zbiorze międzyplonu, zastosowana będzie do tego mieszanka Futternova, jednocześnie będzie dokonywany wysiew nawozu azotowego i wieloskładnikowego. Podczas prac rozowjowych oceniona będzie efektywność uprawy.
Końcowym rezultatem projektu będzie przedstawienie efektywności w żywieniu zwierząt w zakresach: intensywnej uprawy międzyplonu (wiosna-jesień) oraz zasiewu kukurydzy bezpośrednio w darń. Źródła finansowania operacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Współpraca” oraz środki własne. Całkowity budżet operacji: 2302673 zł. Grupa prowadzi stronę internetową pod adresem: www.agroinnowacja.pl oraz profil na portalu Facebook: www.facebook.com/agroinnowacja

Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy
Grupa wprowadza innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy. Celem działania konsorcjum jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego nowego modelu uprawy, zbioru,
zarządzania gospodarstwem rolnym i produkcją. Zaplanowano, że rolnik będzie produkował surowce pochodzące z upraw współrzędnych i monokulturowych gospodarstwa (owoce, liście i ziele). Surowce zostaną wykorzystane przez ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. do produkcji herbatki i przyprawy o działaniu prozdrowotnym. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego opracuje recepturę produkty. Instytut Uprawy Nawożenia i gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach przeprowadzi badania w zakresie opracowania mapy gleby, opracowania systemu informacji przestrzennej (GIS) do zarządzania produkcją w gospodarstwie oraz dokona badania gleb pod kątem chemicznym i fizycznym, dokona również oceny potrzeby nawadniania. Przeprowadzona będzie analiza warunków agroklimatycznych i analiza wpływu środowiskowego przedsięwzięcia dla produkcji w gospodarstwie i w dla przetwórstwa
Zostanie opracowana ulepszona metody marketingu produktów końcowych. Źródła finansowania operacji: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Współpraca” środki partnerów Grupy Operacyjnej „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”. Całkowity budżet operacji : 1 054 328,80 zł. Adres prowadzonej strony internetowej: www.lubelskieziola.iung.pl

EPI – Boguchwała
Konsorcjum ma za zadanie przyczynienie się do wzrostu konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacji procesowej, technologicznej i marketingowej dotyczącej upraw róż w gospodarstwie ogrodniczym. Rezultatem projektu będą również: wzrost popytu na produkt; większe zainteresowanie konsumentów rodzimym produktem; zainteresowanie innych producentów kwiatów. Źródła finansowania operacji: środki własne, pomoc unijna. Całkowity budżet operacji: 1 747 802,00 zł. Grupa prowadzi stronę internetową pod adresem: http://epi-boguchwala.pl

Doskonałe Bakalie
Celem działania jest opracowanie udoskonalonych produktów o ulepszonej wartości żywieniowej a także niekonwencjonalnego procesu obróbki termicznej produktów żywnościowych. Celu funkcjonowania grupy jest: opracowanie i wdrożenie znacznie udoskonalonych produktów w postaci nasion i orzechów o lepszych cechach żywieniowych; opracowanie i wdrożenie nowej innowacyjnej technologii przetwórstwa produktów; opracowanie i wdrożenie nowej metody marketingu; W skład Grupy wchodzą: EIG Finanse sp. z o.o., Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia;
Bakalland S.A. Grupa nie podała swojeje strony internetowej.

Ferma Drobiu Trzy Koguty
Celem działania tego konsorcjum jest opracowanie i wdrożenie innowacji opartej na zgłoszeniu patentowym dotyczącej udoskonalenia procesu produkcji jaj kurzych. Grupa planuje udoskonalenie procesu produkcji jaj kurzych poprzez uruchomienie nowoczesnej suszarni na terenie fermy.
Ponadto planuje poprzez produkcję peletu z odchodów podnieść rentowność tej produkcji. Głównym celem będzie poprawa zdrowotności kur, kolejnym jest możliwość wyprodukowania nawozu na bazie pomiotu kurzego, co może okazać się dodatkowym i istotnym źródłem przychodów gospodarstwa. Kolejną możliwością jest uzyskanie paliwa, które można wykorzystać bezpośrednio na fermie do ogrzewania pomieszczeń inwentarskich. Źródła finansowania operacji: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Współpraca”. Całkowity budżet operacji: 1 287 200,00 zł. Grupa prowadzi stronę internetową pod adresem: http://3koguty.pl/

ModernHatchEPI.eu
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności rynkowej poprzez wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z wylęgiem piskląt. Celem działania grupy operacyjnej jest wykreowanie produktu o nazwie „pisklę niemodlińskie”. Ważnym elementem w hodowli tych piskląt będzie lężenie w warunkach podwyższonego dobrostanu w porównaniu z tradycyjnym systemem.
Pisklęta obarczone są mniejszym poziomem stresu oraz mają korzystniejsze parametry produkcyjne (prezentujące się poprzez lepsze przyrosty masy ciała, niższe wykorzystanie paszy oraz wyższą odporność na choroby) co z kolei powadzi do mniejszego zużyciem antybiotyków. Pisklęta wyklute w innowacyjnej technologii Hatch-care są zdrowsze niż pisklęta wyklute w klasycznej technologii. Co ciekawe w wielu fermach prowadzących lężenie do tej pory pisklęta nie miały od razu po wykluciu dostępu do paszy i wody i nie mogą ich pobierać w dogodnym dla nich czasie, jest to trochę podobne do podejścia uprawianego przez wiele lat na oddziałach położniczych, gdzie dziecko nie mogło od razu po urodzeniu odpocząć na piersiach matki. Jak wykazały badania, wczesne pobranie paszy wspomaga wchłanianie treści woreczka żółtkowego w którym znajdują się substancje odżywcze i przeciwciała decydujące o odporności piskląt, stymuluje też układ pokarmowy do rozwoju, zapobiega odwodnieniu i uszkodzeniom przewodu pokarmowego przez wydzielający się kwas w żołądku, pisklęta mogą nawiązywać kontakty między sobą, mają mniejszy poziom stresu. Źródła finansowania operacji: środki własne, bankowy kredyt inwestycyjny, środki UE. Całkowity budżet operacji: 26 232 388,00 PLN. Grupa prowadzi stronę internetową pod adresem: www.modernhatchepi.eu

Moja Soja
Grupa operacyjne której celem jest wdrożenie i upowszechnienie upraw soji n-GMO w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim jako innowacyjne rozwiązania dla gospodarstw rolnych. Grupa podjęła się również oceny ekonomicznej dla proponowanych rozwiązań uprawowych. W ramach operacji przeprowadzone są badania polowe oraz testy nad wybranymi odmianami soi, inokulantami do nasion oraz doskonaleniem ochrony przed chwastami, co ma doprowadzić do maksymalizacji plonów i
minimalizacji kosztów uprawy soi non GMO. W pięciu gospodarstwach rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego prowadzone są plantacje rozwojowe soi. Nasiona soi z własnej produkcji są przeznaczane do skarmiania trzody chlewnej i bydła mlecznego. Rolnicy dokonują ekstruzji surowego ziarna soji, produkując śrutę sojową gotową do skarmiania. Dodatkowo dokonywana jest ocena ekonomiczna takiego modelu uprawowego. Wynikiem operacji ma być gotowa metodologia uprawy, nawożenia i ochrony konwencjonalnych odmian soi. Źródło finansowania grupy operacyjnej to dotacja ze środków PROW-2014-2020 oraz środki własne członków Konsorcjum. Całkowity budżet operacji wyniósł 766504,74 zł. W skład grupy operacyjnej wchodzą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe lechpol sp. z o.o. z siedzibą w Szubinie – Lider Konsorcjum; Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie k. Nakła nad Notecią; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Janusz Cieszyński – rolnik z Rakowa (gm. Rypin); Adam Styczyński – rolnik z Jędrzejewa (gm. Lubasz); Aleksander Tadych – rolnik z Kościerzyna Małego (gm. Łobżenica); Maciej Kazek – rolnik z Chlebna (gm. Łobżenica); Ryszard Błaszkiewicz – rolnik z Rakowa (gm. Rypin). Grupa prowadzi swoją stronę internetową, pod adresem: www.mojasoja.eu Podczas wizyty Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020 grupa operacyjna Moja Soja oraz jej działalność zebrały bardzo dobre opinie.

Original Food
Konsorcjum ma na celu zaimplementowanie i dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych naszego kraju innowacyjnej technologii produkcji owoców z zamkniętym system nawadniania i biofortyfikacji jodem i selenem na przykładzie żurawiny. Grupa operacyjna opracowuje innowacyjną technologię uprawy żurawiny wielkoowocowej ze szczególnym uwzględnieniem gleb V i VI klasy. Połączenie innowacyjnych rozwiązań pozwoli zoptymalizować koszty i wykorzystać słabe gleby. Planowane jest doświadczenie w skali polowej na kilkunastu poletkach doświadczalnych rzeczywistych rozmiarów, na których testowane są różne innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawienie retencji wodnej w podłożu, np. polimerów hydrofilowych (superabsorbentów, SAP) aktywnych przy bardzo niskim pH oraz innowacyjnych polimerów. Dodatkowo będzie prowadzona biofortyfikacja roślin selenem i jodem. Owoce żurawiny wzbogacone w jod i selen mogą stanowić alternatywę dla syntetycznych suplementów diety. Wdrożenie innowacji planowane jest też w zakresie poprawy ukorzeniania i rozrastania się sadzonek. W tym celu planowane jest zastosowanie hormonów hamujących ukorzenianie i krzewienie sadzonek. Źródła finansowania operacji: środki własnych partnerów, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020 – Działanie 16 Współpraca. Koszt całkowity operacji – 8.026.565,62 zł, koszty kwalifikowalne operacji – 6.730.215,50 zł. Grupa prowadzi stronę internetową pod adresem: https://www.originalfood.pl/

Pradawne Ziarno
Konsorcjanci podjęli się wdrożenia innowacji w uprawie, przetwórstwie i wprowadzaniu na rynek pierwotnych form pszenicy okrągłoziarnowej i pszenicy perskiej o podwyższonych wartościach odżywczych. Konsorcjum opracowuje nowe technologie uprawy pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej w systemie niskonakładowym upraw integrowanych i ekologicznych. Grupa bazuje na doświadczeniach polowych, realizowanych w powyższym systemie. Wykonywana jest ocena plonowania, zachwaszczenia, porażenia przez choroby i występowanie szkodników w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych. Ustalane są procesy produkcji i innowacyjne produkty, takie jak chleby, makaron i płatki z przerobu ziarna pszenicy okrągłoziarnowej i perskiej.
Ziarna tych odmian pszenicy charakteryzują się podwyższoną wartością odżywczą, głównie dzięki cechom gatunkowym oraz niestosowaniu przemysłowych środków produkcji w produkcji ekologicznej. Grupa prowadzi również badanie rynku, analizy potrzeb i preferencji konsumentów, dzięki czemu pojawia się możliwość lepszego dostosowania produktów do oczekiwań rynku. Projekt finansowany jest z środków PROW 2014-2020 oraz Wkładu własnego konsorcjantów. Całkowity budżet operacji wyniósł 1 857 982,96zł. Grupa prowadzi stronę internetową pradawneziarno.pl

Warto dodać, że w działaniu współpraca wyodrębniono osobną pulę środków przeznaczonych na rozwój krótkich łańcuchów dostaw oraz rynków lokalnych. Więc w szczególności zachęcamy producentów związanych z rolniczym handlem detalicznym do aplikowania w tym działaniu.

AN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Postępy w rolnictwie

FREE
VIEW