Poradnik rolniczy – postępy w rolnictwie

Wsparcie dla współczesnego rolnictwa

aktualności dotacje

Młody rolnik 2020

Młody rolnik 2020

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji z działania „Młody Rolnik 2020” sprawdź czy spełniasz warunki. Prześlij nam poniżej zapytanie, skontaktujemy się z Tobą i ustalimy szanse na uzyskanie dotacji oraz przedstawimy Tobie jak może wyglądać nasza pomoc w przygotowaniu wniosku o tę dotację.

Skontaktuj się z nami tutaj:

  Premia dla młodych rolników 2020

  Poniżej najważniejsze punkty z rozporządzenia mówiące o tym kto może się ubiegać o dotację młody rolnik:

  Przewidziano że o tę dotację mogą się ubiegać osoby fizyczne, które:

  • wiek w dniu złożenia wniosku co najmniej 18 i nie więcej niż 40 lat;
  • posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa (wynikające z posiadanego wykształcenia albo wykształcenia i stażu pracy), lub zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;
  • przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy prowadziła działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, jednak nie dłużej niż dwa lata;
  • przed dniem, w którym stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, nie wystąpiła o płatności bezpośrednie, nie wystąpiła o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej;
  • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa i zobowiązała się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie (termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy);
  • W czasie do 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy w ramach dotacji Młody rolnik rozpocznie jako kierujący prowadzenie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha oraz którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

  ZOSTAW ODPOWIEDŹ

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  Postępy w rolnictwie

  FREE
  VIEW